Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1510

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Aug
Aug

2013

Aug
Aug

2014

Aug
Aug

2015

Aug

Aug

Diff, %

Aug 14-
Aug15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,7

129,1

102,1

91,4

91,0

-0,5

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,4

128,3

100,4

93,2

90,9

-2,5

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

114,0

150,8

116,9

109,1

106,3

-2,5

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,3

136,0

93,4

89,4

82,7

-7,4

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

128,4

102,3

87,7

86,3

-1,6

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,7

131,4

103,0

93,5

92,1

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,6

121,5

92,0

81,4

95,0

+16,6

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

98,3

91,5

94,1

99,2

+5,5

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

90,0

112,5

91,7

86,2

96,6

+12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

99,6

103,7

106,9

110,2

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

50,2

90,2

62,5

91,5

+46,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

98,3

106,3

106,3

107,1

+0,8

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

58,2

92,2

68,9

93,1

+35,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

93,8

91,2

93,0

95,1

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,3

109,1

101,9

97,3

100,9

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

114,0

108,9

110,9

116,5

124,1

+6,5

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

114,3

108,9

111,0

116,9

124,8

+6,7

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

109,6

107,1

105,2

103,3

-1,7

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

95,4

108,2

114,1

120,8

+5,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

108,9

115,2

115,3

124,2

+7,7

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

113,4

121,5

116,1

122,9

+5,9

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

113,5

104,6

112,3

115,5

122,6

+6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

107,1

94,9

106,9

105,6

87,6

-17,1

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

101,6

100,6

94,5

96,9

+2,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

130,7

156,6

88,3

103,8

+17,5

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

104,9

97,9

109,1

103,2

89,7

-13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

108,8

101,0

110,5

108,8

104,7

-3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

105,6

104,4

106,9

104,0

103,1

-0,8


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.