Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1511

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Sep

Sep

2013

Sep

Sep

2014

Sep

Sep

2015

Sep

Sep

Diff, %1)

Sep 14-
Sep 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

102,3

102,9

102,2

104,9

+2,6

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

107,1

106,4

105,4

106,1

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

90,0

110,8

106,8

127,6

+19,5

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

105,0

106,6

109,0

102,1

-6,3

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

102,4

107,5

105,6

109,8

+4,0

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,8

105,5

104,4

107,1

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

106,7

112,6

114,9

115,4

+0,5

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

106,8

115,6

115,6

116,7

+1,0

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

110,4

118,4

119,3

115,3

-3,4

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

105,0

109,7

111,1

108,6

-2,2

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,7

97,0

96,5

94,1

-2,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

105,5

110,3

111,4

110,2

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

103,5

102,9

107,1

106,2

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

108,3

113,4

111,3

113,9

+2,4

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

104,1

107,5

106,9

106,4

-0,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

100,9

108,3

98,7

107,7

+9,1

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

107,1

110,5

113,9

111,1

-2,5

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

105,3

110,1

107,3

110,2

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

100,3

103,3

103,1

103,4

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

102,5

106,5

105,0

106,6

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

103,9

108,1

108,0

108,2

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,9

107,3

106,9

107,9

+0,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.