Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1511

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2012

2013

2014

Andra kvartalet Second Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

117,9

118,3

109,7

116,6

119,7

111,9

108,6

-2,9

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,0

115,8

110,8

115,1

117,0

110,6

108,2

-2,2

cz

Tjeckien  Czech Republic

112,6

115,9

114,1

111,3

117,3

114,8

112,2

-2,3

dk

Danmark  Denmark

114,5

118,7

118,2

112,3

119,5

119,0

115,5

-2,9

de

Tyskland  Germany

116,0

118,2

114,2

114,8

119,8

116,3

113,0

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

114,6

117,5

113,2

113,1

119,0

114,1

111,5

-2,3

gr

Grekland  Greece

111,5

110,8

108,0

111,0

111,3

108,5

106,8

-1,6

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

112,2

113,6

111,1

110,7

114,4

112,3

109,8

-2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

118,0

117,3

107,5

118,7

122,1

108,8

105,1

-3,4

it

Italien  Italy

112,1

114,4

112,4

110,3

114,9

113,6

109,0

-4,0

cy

Cypern  Cyprus

102,8

114,2

114,6

103,1

113,1

115,5

116,0

+0,4

lv

Lettland  Latvia

116,0

116,5

114,3

116,3

117,7

116,1

113,8

-2,0

lt

Litauen  Lithuania

129,2

124,8

118,8

136,2

133,6

125,4

134,1

+6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,1

113,4

112,1

112,4

114,5

113,5

110,9

-2,3

hu

Ungern  Hungary

119,6

122,1

118,6

118,0

124,3

119,7

117,7

-1,7

mt

Malta  Malta

115,1

116,3

112,9

114,6

117,8

113,6

112,2

-1,2

nl

Nederländerna  Netherlands

113,1

115,7

110,5

111,2

117,2

110,4

109,0

-1,3

at

Österrike  Austria

111,7

113,8

113,2

111,5

114,5

114,2

114,8

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,2

118,8

116,3

118,3

119,2

117,1

113,6

-3,0

pt

Portugal  Portugal

..

120,4

116,8

..

121,4

117,8

115,7

-1,8

ro

Rumänien  Romania

120,0

123,5

120,0

117,9

123,5

120,1

116,5

-3,0

si

Slovenien  Slovenia

115,2

117,9

113,6

113,8

119,2

114,6

111,5

-2,7

sk

Slovakien  Slovakia

118,1

118,2

110,7

114,0

123,6

115,2

108,1

-6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

115,7

117,9

116,1

114,3

119,2

117,0

114,9

-1,8

se

Sverige  Sweden

108,7

109,0

108,8

107,8

109,6

109,2

110,2

+0,9

uk

Storbritannien  United Kingdom

114,2

115,9

112,2

113,0

117,4

114,0

108,2

-5,1


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2015-11-10.