Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1512

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

Note

Products

 

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1) 
  Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

358

338

365

369

326

385

342

315

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
  Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

344

321

346

349

310

365

324

300

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

   Raw cows´milk (actual fat content)3)

358

339

367

370

335

394

348

325

 

- varav konventionell mjölk
  (of which non-organic milk)

345

330

358

361

326

385

340

310

 

- varav ekologisk mjölk
  (of which organic milk)

462

413

435

436

404

464

412

435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1 243

1 219

1 140

1 057

1 225

1 092

1 068

1 089

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1 382

1 384

1 364

1 252

1 411

1 315

1 259

1 279

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2 298

2 280

2 268

2 278

2 272

2 260

2 293

2 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Ägg, öre/st7)                             

84

84

81

74

85

77

75

76

 

Fresh eggs (whole country)7)

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4.2 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3.7 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).