Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1512

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägnings-tal, %
Weights,%

2012

2013

2014

2012

Okt

Oct

2013

Okt

Oct

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

Diff, %

Okt 14-

Okt 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

         6,1   

115,4

114,7

111,4

116,8

111,9

111,6

109,5

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

         4,0   

95,3

94,7

91,2

93,6

94,6

89,9

86,7

-3,5

Diesel  Diesel oil

         4,3   

119,5

116,6

114,2

121,2

116,4

112,6

100,4

-10,8

Andra bränslen och drivmedel  Other fuels

         1,7   

117,9

113,7

112,2

118,8

113,1

111,3

98,8

-11,3

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

         9,9   

109,5

107,3

104,6

109,7

107,1

103,3

94,6

-8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

         4,5   

119,5

106,1

112,7

117,0

96,0

115,5

113,8

-1,5

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

         3,7   

116,7

107,7

113,6

116,2

100,1

115,4

112,4

-2,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel

  Fertilisers and soil improvers

         8,2   

118,2

106,8

113,1

116,7

97,9

115,4

113,2

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

         0,7   

93,8

92,4

94,6

93,7

91,9

95,3

104,5

+9,6

Insektsmedel  Insecticides

         1,5   

98,3

92,8

94,2

98,6

91,0

95,1

98,2

+3,3

Ogräsmedel  Herbicides

         0,2   

97,8

97,4

106,4

97,8

97,4

108,8

116,2

+6,8

Växtskydds- och bekämpningsmedel

  Plant protection products

  and pesticides

         2,4   

96,8

95,6

102,1

96,8

95,3

103,8

111,3

+7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

  Veterinary expenses

1,0

105,6

107,6

112,1

104,4

108,0

112,7

114,2

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

18,7

115,1

121,1

115,4

121,4

116,7

111,5

114,2

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

6,1

101,3

101,7

103,6

101,4

102,2

103,9

106,1

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

  Maintenance of buildings

2,4

104,7

105,7

106,8

104,9

106,0

107,2

108,0

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

  Other goods and services

23,0

106,6

106,4

106,9

105,8

105,8

107,1

107,2

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

77,9

110,1

110,1

109,3

111,4

107,7

108,6

108,3

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,7

103,4

103,8

107,0

103,0

104,1

108,5

112,4

+3,5

Övrig utrustning Other materials

12,0

103,7

105,9

107,6

104,6

106,6

108,9

110,9

+1,8

Utrustning  Materials

16,7

103,6

105,3

107,4

104,1

105,9

108,8

111,3

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,0

104,6

105,4

104,0

104,9

105,9

106,4

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

22,1

103,7

105,2

106,9

104,1

105,6

108,1

110,1

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,7

109,0

108,8

109,8

107,2

108,5

108,7

+0,1


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.