Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1512

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Okt

Oct

2013

Okt

Oct

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

Diff, %

Okt 14-
Okt 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,7

139,0

115,6

97,1

87,7

-9,7

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,4

129,2

100,8

95,0

88,8

-6,5

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

114,0

147,8

111,7

110,3

95,6

-13,3

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,3

140,1

99,6

86,2

83,5

-3,2

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

137,0

117,9

93,4

80,3

-14,0

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,7

137,5

111,1

97,4

88,3

-9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,6

115,1

96,4

84,0

100,1

+19,3

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

91,5

94,1

99,2

101,4

+2,2

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

90,0

106,0

95,4

89,6

100,6

+12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

87,1

84,4

89,4

102,8

+15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

91,1

119,7

76,3

127,8

+67,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

93,2

116,8

80,4

123,4

+53,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

97,3

94,2

96,7

99,0

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,3

112,4

104,8

97,9

102,6

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

114,0

107,4

109,2

118,2

128,8

+9,0

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

114,3

107,4

109,3

118,7

129,6

+9,2

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

109,6

107,1

103,3

103,3

±0,0

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

96,6

110,4

116,3

126,2

+8,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

84,6

88,2

87,2

94,3

+8,1

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

114,4

115,4

111,5

124,2

+11,4

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

113,5

104,4

110,7

115,4

126,2

+9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

107,1

94,3

112,0

99,0

90,9

-8,2

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

105,2

97,9

95,5

97,1

+1,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

126,2

150,0

100,6

77,6

-22,8

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

104,9

97,6

112,5

98,7

90,9

-7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

108,8

100,7

111,7

106,3

107,0

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

105,6

105,6

108,8

102,8

105,2

+2,3


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.