Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1512

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Okt

Oct

2013

Okt

Oct

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

Diff, %1)

Okt 14-
Okt 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

102,0

102,4

102,5

105,7

+3,1

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

106,4

106,2

105,8

106,1

+0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

97,7

110,2

108,0

125,2

+16,0

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

104,6

105,4

109,6

102,4

-6,5

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

102,5

106,3

105,2

110,1

+4,6

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,8

105,0

104,7

107,4

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

106,6

113,3

115,1

116,2

+1,0

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

106,7

114,9

113,0

116,5

+3,0

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

110,4

121,8

115,6

117,2

+1,4

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

104,6

110,5

110,0

108,1

-1,7

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,2

98,1

97,4

92,6

-5,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

105,2

111,0

110,8

110,2

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

103,9

107,2

104,8

105,3

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

109,1

111,8

112,6

112,9

+0,3

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

102,1

105,3

105,0

105,8

+0,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

103,8

103,9

101,0

105,0

+3,9

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

107,1

112,2

112,0

112,0

-0,0

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

105,9

107,9

107,7

109,0

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

100,2

101,9

103,1

103,8

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

102,7

104,8

105,2

106,2

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

103,9

107,6

107,8

108,0

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,9

106,8

106,8

107,8

+1,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.