Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägnings-

tal, %

Weights,%

2012

2013

2014

2012

Nov

Nov

2013

Nov

Nov

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

Diff, %

Nov 14-
Nov 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

129,3

119,5

102,7

146,8

115,2

102,7

95,8

-6,7

Korn  Barley

3,2

129,6

108,1

96,4

135,2

104,1

101,8

92,1

-9,6

Havre  Oats

1,4

146,8

125,3

114,0

158,4

116,8

112,2

111,1

-0,9

Råg  Rye

0,4

139,1

105,4

94,3

140,3

105,1

90,8

87,6

-3,5

Annan spannmål  Other cereals

0,6

129,3

113,2

94,8

142,9

116,8

99,0

87,0

-12,2

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

131,6

116,6

101,7

144,8

112,4

102,9

95,9

-6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

2,6

121,9

96,2

84,6

117,0

99,5

88,3

99,3

+12,4

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

91,5

94,1

99,2

91,5

94,1

99,2

101,4

+2,2

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

91,0

86,7

86,7

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

110,2

95,3

90,0

107,2

97,3

92,3

100,1

+8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

115,3

113,4

114,1

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

6,0

92,6

94,2

91,8

81,2

85,1

82,0

94,7

+15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

85,7

117,8

99,6

119,2

119,7

83,5

127,8

+53,0

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

100,3

97,0

93,6

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

106,3

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

88,7

115,2

99,9

116,6

116,8

86,5

123,4

+42,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

4,8

96,1

96,7

96,4

99,4

98,9

97,3

99,9

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
 
crop output

42,2

111,6

108,1

101,3

116,5

106,0

99,5

103,8

+4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

112,4

113,6

114,0

105,4

103,9

116,3

125,0

+7,4

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

112,4

113,8

114,3

105,2

103,8

116,7

125,7

+7,6

  -  Kalv  Calves

0,3

110,6

108,4

105,8

109,6

107,1

103,3

103,3

±0,0

Svin  Pigs

10,3

94,5

105,8

112,1

97,3

111,1

115,9

128,0

+10,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

110,0

116,6

115,5

87,1

87,8

85,3

92,4

+8,3

Andra djur  Other animals

5,8

110,4

119,4

114,9

115,3

115,8

112,3

118,6

+5,7

Djur  Animals

26,4

104,9

111,9

113,5

104,1

109,1

114,8

124,2

+8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

97,9

105,6

107,1

96,7

114,1

98,1

91,2

-7,0

Ägg  Eggs

3,9

104,2

101,0

94,8

105,2

97,9

95,9

97,1

+1,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

128,0

148,2

96,1

126,2

150,0

100,6

77,6

-22,8

Animaliska produkter
  Animal products

31,4

100,5

107,6

104,9

99,5

114,2

98,0

91,1

-7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
  animal output

57,8

102,5

109,5

108,8

101,6

111,9

105,6

106,2

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

106,4

108,9

105,6

107,9

109,4

103,0

105,2

+2,1


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.