Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2012

2013

2014

2012

Nov

Nov

2013

Nov

Nov

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

Diff, %1)

Nov 14-
Nov 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

101,9

102,5

102,6

101,9

103,0

103,0

104,9

+1,9

Mjukt bröd  Bread

13,2

106,0

105,7

105,7

106,1

105,6

105,9

106,8

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

93,0

107,7

109,1

99,4

110,8

107,2

124,3

+16,0

Socker  Sugar

0,7

105,2

105,7

108,2

104,5

104,5

108,9

103,2

-5,2

Margarin  Margarine

3,7

102,0

105,6

105,9

102,0

106,5

104,9

109,8

+4,7

Vegetabilier  Crop products

32,4

103,3

104,6

104,8

103,7

105,0

104,8

107,2

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

106,2

111,1

115,1

106,8

113,4

114,7

115,6

+0,7

Grädde  Cream

3,6

106,1

113,2

114,5

106,9

116,4

114,9

116,8

+1,6

Smör  Butter

1,0

108,9

117,4

118,7

110,4

120,5

114,4

118,9

+4,0

Ost  Cheese

11,8

104,9

108,4

110,5

104,3

110,0

110,6

108,6

-1,9

Glass  Ice cream

4,2

100,4

98,2

96,7

100,8

97,2

96,1

93,5

-2,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

105,1

109,1

111,1

105,3

110,9

110,9

110,3

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

103,4

105,8

105,2

104,6

108,7

108,7

107,3

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

107,1

112,3

111,5

107,0

109,7

110,1

111,9

+1,6

Griskött  Pig meat

4,2

103,2

106,7

105,7

105,2

106,1

105,7

105,9

+0,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

101,9

105,0

101,6

105,0

102,2

103,4

109,4

+5,8

Annat kött  Other meat

1,4

107,7

112,2

114,1

106,6

112,0

110,0

110,5

+0,4

Kött  Meat

15,6

104,9

108,8

107,8

106,0

107,1

107,3

109,6

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

99,6

102,6

102,8

100,1

103,3

102,5

103,2

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

101,9

105,6

105,1

102,7

105,1

104,7

106,2

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

103,5

107,2

107,9

104,0

107,8

107,7

108,1

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

103,4

106,4

106,9

103,9

106,9

106,8

107,8

+1,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.