Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2010=100

2013

2014

2015

2012

Dec

Dec

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

Diff, %

Dec 14- Dec 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

  Agricultural Input Price Index

109,0

108,8

109,3

109,8

107,6

108,5

108,3

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

  Agricultural Output Price Index

108,9

105,6

104,7

109,8

109,9

103,7

106,0

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindstrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

  Price Index for the Food Industry, food

  from price regulated agricultural

  products1)

109,6

110,0

110,5

107,3

109,2

109,2

110,9

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)

  Consumer Price Index, food from price

  regulated agricultural products1)

106,4

106,9

107,5

104,2

107,1

107,4

108,3

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)

  Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

103,8

103,6

103,6

104,0

104,2

103,8

103,9

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

  Total, excl. food from price regulated

  products

103,6

103,4

103,3

104,0

103,9

103,6

103,5

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

105,0

105,4

107,9

103,4

104,5

106,0

107,9

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

  Other food

103,4

103,7

108,2

102,4

101,1

104,3

107,5

+3,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.