Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2013

2014

2015

2012

Dec

Dec

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

Diff, %1)

Dec 14-
Dec 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

9,3

111,5

107,5

109,7

110,5

108,3

107,3

111,7

+4,1

Mjukt bröd  Bread

17,4

108,3

108,3

108,9

108,7

108,3

107,8

109,8

+1,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,8

103,2

94,1

90,0

107,2

103,1

94,6

90,9

-3,9

Vegetabilier  Crop products

33,1

111,6

110,0

111,7

111,5

111,0

109,4

113,7

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,2

108,3

112,1

113,2

102,0

111,0

113,3

113,1

-0,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

6,0

111,1

115,9

109,6

105,3

111,3

114,8

104,8

-8,7

Glass  Ice cream

1,1

96,0

94,4

87,5

90,6

84,7

81,2

81,2

-0,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

24,8

110,8

115,5

111,2

103,4

113,4

113,8

110,0

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,6

96,3

98,7

102,7

S

100,7

101,8

103,7

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

8,4

113,5

109,8

112,0

107,2

102,8

105,1

109,7

+4,4

Griskött  Pig meat

8,2

120,7

118,8

123,5

120,0

118,5

118,8

123,9

+4,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

S

S

S

109,5

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

117,2

S

S

S

S

Kött  Meat

20,6

113,9

111,7

115,0

111,6

108,9

110,0

114,3

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,9

104,7

105,5

105,9

104,1

104,6

105,6

106,6

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

38,5

109,0

108,1

110,1

107,5

106,2

107,3

110,0

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,9

108,6

109,9

109,8

105,3

108,3

109,1

109,4

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

109,6

110,0

110,5

107,3

109,2

109,2

110,9

+1,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.