Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal, %

2013

2014

2015

2012

Dec

Dec

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

Diff, %1)

Dec 14-
Dec 15

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

13,2

102,5

102,6

104,3

102,0

103,0

103,3

105,9

+2,5

Mjukt bröd  Bread

13,2

105,7

105,7

106,2

106,4

106,5

107,2

107,3

+0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

107,7

109,1

118,8

103,8

111,6

108,7

124,5

+14,5

Socker  Sugar

0,7

105,7

108,2

103,9

104,9

106,5

109,4

103,7

-5,2

Margarin  Margarine

3,7

105,6

105,9

108,8

102,1

104,2

107,2

108,9

+1,6

Vegetabilier  Crop products

32,4

104,6

104,8

106,4

104,1

105,2

105,9

107,8

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

111,1

115,1

115,1

106,7

113,7

115,5

116,2

+0,6

Grädde  Cream

3,6

113,2

114,5

116,2

106,8

113,7

113,0

115,9

+2,6

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

110,6

118,7

114,4

114,4

-0,0

Ost  Cheese

11,8

108,4

110,5

108,5

105,0

110,1

110,3

108,8

-1,4

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

100,0

97,4

96,8

95,9

-1,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

32,7

109,1

111,1

110,3

105,4

110,7

110,9

110,7

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,8

105,8

105,2

107,0

104,2

105,4

104,7

105,1

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,4

112,3

111,5

112,5

107,5

111,8

110,8

112,8

+1,8

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

105,9

107,2

106,5

107,1

+0,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

105,0

101,6

106,6

104,6

103,9

105,0

105,5

+0,6

Annat kött  Other meat

1,4

112,2

114,1

112,6

110,2

113,9

111,7

114,0

+2,0

Kött  Meat

15,6

108,8

107,8

109,2

106,6

108,7

108,3

109,6

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,6

102,6

102,8

103,5

100,6

103,2

103,7

104,3

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

32,2

105,6

105,1

106,1

103,3

105,8

105,8

106,8

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,6

107,2

107,9

108,1

104,3

108,0

108,1

108,5

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

100,0

106,4

106,9

107,5

104,2

107,1

107,4

108,3

+0,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.