Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Note

Products

 

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1) 
  Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

338

365

369

309

350

393

326

317

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
  Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

321

346

349

294

333

373

309

302

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

   Raw cows´milk (actual fat content)3)

339

367

370

312

357

399

332

324

 

- varav konventionell mjölk
  (of which non-organic milk)

330

358

361

300

348

390

324

309

 

- varav ekologisk mjölk
  (of which organic milk)

413

435

436

403

427

468

396

433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1 219

1 140

1 057

1 081

1 225

1 072

1 068

1 089

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1 384

1 364

1 252

1 286

1 411

1 295

1 285

1 279

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2 280

2 268

2 278

2 328

2 272

2 260

2 314

2 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Ägg, öre/st7)                             

84

81

74

76

85

76

76

76

 

Fresh eggs (whole country)7)

 

 

 

 

 

 

 

 


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4.2 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3.7 % fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3.4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).