Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägnings-tal, %
Weights,%

2013

2014

2015

2012

Dec

Dec

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

Diff, %

Dec 14-
Dec 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

         6,1   

114,7

111,4

110,4

116,8

111,9

111,6

109,5

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

         4,0   

94,7

91,2

87,2

97,0

93,6

91,4

85,9

-6,0

 

Diesel  Diesel oil

         4,3   

116,6

114,2

104,4

116,7

117,3

104,7

95,6

-8,8

 

Andra bränslen och drivmedel  Other fuels

         1,7   

113,7

112,2

102,6

113,9

114,3

101,4

92,9

-8,4

 

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

         9,9   

107,3

104,6

97,2

108,4

107,3

98,8

91,2

-7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

         4,5   

106,1

112,7

118,8

117,5

103,6

119,2

116,3

-2,4

 

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

         3,7   

107,7

113,6

115,9

116,3

105,1

117,6

114,3

-2,8

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel

  Fertilisers and soil improvers

         8,2   

106,8

113,1

117,5

117,0

104,3

118,5

115,4

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

         0,7   

92,4

94,6

102,4

93,7

91,9

95,3

104,5

+9,6

 

Insektsmedel  Insecticides

         1,5   

92,8

94,2

97,2

98,6

91,0

95,1

98,2

+3,3

 

Ogräsmedel  Herbicides

         0,2   

97,4

106,4

114,0

97,8

97,4

108,8

116,2

+6,8

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel

  Plant protection products

  and pesticides

         2,4   

95,6

102,1

109,3

96,8

95,3

103,8

111,3

+7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

  Veterinary expenses

1,0

107,6

112,1

115,4

105,7

108,4

112,7

114,2

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

18,7

121,1

115,4

114,8

122,5

115,8

112,4

113,1

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

6,1

101,7

103,6

105,4

101,1

102,2

104,4

106,1

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader

  Maintenance of buildings

2,4

105,7

106,8

107,9

104,8

105,9

107,1

107,9

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

  Other goods and services

23,0

106,4

106,9

107,4

105,7

106,2

106,9

107,2

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

77,9

110,1

109,3

109,2

111,5

108,3

108,6

107,8

-0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,7

103,8

107,0

111,1

103,2

104,2

109,2

112,6

+3,1

 

Övrig utrustning Other materials

12,0

105,9

107,6

110,4

104,6

106,2

109,0

111,2

+2,0

 

Utrustning  Materials

16,7

105,3

107,4

110,6

104,2

105,7

109,1

111,6

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,6

105,4

106,3

103,9

104,7

105,7

106,3

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

22,1

105,2

106,9

109,5

104,1

105,4

108,3

110,3

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,0

108,8

109,3

109,8

107,6

108,5

108,3

-0,2

 


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.