Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3 Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2012

Dec

Dec

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

Diff,%

Dec14-

Dec 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,4

145,9

116,7

107,7

94,9

-11,9

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

134,4

103,9

102,3

92,8

-9,3

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,2

156,8

118,5

114,7

117,0

+2,0

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

138,9

107,7

92,1

88,8

-3,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

144,6

116,6

105,3

85,4

-18,9

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,7

143,9

113,4

106,5

96,1

-9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

121,4

96,9

91,7

100,2

+9,3

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

86,7

86,7

100,0

91,0

86,7

86,7

100,0

+15,4

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,3

90,0

98,2

109,9

95,7

94,4

100,5

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

81,0

88,8

84,1

98,1

+16,8

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

120,0

119,0

96,1

127,8

+33,0

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

117,3

116,2

97,0

123,4

+27,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

97,7

103,1

98,7

99,3

+0,6

  Flowers and Horticulturals products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

116,4

107,1

102,3

104,4

+2,0

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

108,3

107,9

117,5

127,8

+8,8

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

108,3

108,0

117,9

128,6

+9,0

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

109,6

107,1

103,3

104,0

+0,7

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

97,3

111,4

116,5

127,7

+9,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

92,5

93,0

93,9

95,9

+2,1

Andra djur  Other animals

5,8

119,4

114,9

121,4

116,8

117,9

115,5

118,5

+2,6

Djur  Animals

26,4

111,9

113,5

122,4

105,6

111,2

116,3

125,2

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

90,1

101,5

114,4

94,2

92,4

-1,9

Ågg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

105,2

96,6

96,6

97,1

+0,5

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

96,0

141,8

119,4

100,6

77,6

-22,8

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

91,3

104,4

112,5

94,9

92,1

-2,9

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

109,5

108,8

105,5

104,9

111,9

104,7

107,2

+2,4

  ANIMAL PRODUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,9

105,6

104,7

109,8

109,9

103,7

106,0

+2,3


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.