Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Jan

Jan

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

Diff, %

Jan 15-

Jan 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

114,7

111,4

110,4

116,8

111,3

111,6

109,5

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

94,7

91,2

87,2

96,9

93,2

91,5

91,3

-0,2

Diesel  Diesel oil

4,3

116,6

114,2

104,4

118,3

114,9

101,3

94,6

-6,6

Andra bränslen och drivmedel

1,7

113,7

112,2

102,6

114,4

112,4

97,4

90,5

-7,0

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

107,3

104,6

97,2

109,1

105,8

96,7

92,6

-4,2

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

106,1

112,7

118,8

115,9

107,7

122,8

116,3

-5,3

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

107,7

113,6

115,9

113,9

108,7

119,7

114,3

-4,5

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

106,8

113,1

117,5

115,0

108,2

121,4

115,4

-4,9

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

92,4

94,6

102,4

93,7

91,9

95,3

104,5

+9,6

Insektsmedel  Insecticides

0,2

92,8

94,2

97,2

98,6

91,0

95,1

98,2

+3,3

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

97,4

106,4

114,0

97,8

97,4

108,8

116,2

+6,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

95,6

102,1

109,3

96,8

95,3

103,8

111,3

+7,2

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

107,6

112,1

115,4

105,2

109,0

112,7

114,2

+1,3

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

121,1

115,4

114,8

123,2

117,0

113,4

112,9

-0,5

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

101,7

103,6

105,4

101,3

102,1

103,5

106,1

+2,6

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

105,7

106,8

107,9

105,0

105,8

107,2

108,0

+0,8

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

106,4

106,9

107,4

106,6

106,2

107,3

107,8

+0,5

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

110,1

109,3

109,2

111,8

108,7

108,9

108,1

-0,7

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

103,8

107,0

111,1

103,2

105,5

109,7

112,6

+2,6

Övrig utrustning  Other materials

12,0

105,9

107,6

110,4

105,7

106,7

110,2

112,1

+1,7

Utrustning  Materials

16,7

105,3

107,4

110,6

105,0

106,4

110,1

112,2

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,6

105,4

106,3

104,2

104,6

105,8

106,4

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

105,2

106,9

109,5

104,8

105,9

109,0

110,8

+1,6

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,0

108,8

109,3

110,3

108,1

108,9

108,7

-0,2


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.