Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Jan

Jan

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

Diff,%

Jan 15-

Jan 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,4

143,1

112,9

114,2

92,0

-19,5

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

130,4

99,9

108,7

92,5

-14,9

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,2

157,4

122,3

120,9

115,1

-4,8

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

142,7

105,1

96,3

91,3

-5,2

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

141,9

114,0

111,4

82,6

-25,9

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,7

141,5

110,5

112,8

94,1

-16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

118,5

94,0

95,6

97,2

+1,6

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

86,7

86,7

100,0

86,7

86,7

100,0

100,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,3

90,0

98,2

108,1

93,9

97,0

98,7

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

89,1

92,0

87,4

98,6

+12,8

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

122,0

119,0

94,8

127,8

+34,8

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

100,0

96,7

93,4

93,4

±0,0

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

118,9

116,2

95,9

123,4

+28,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

96,3

96,2

95,9

98,3

+2,5

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

116,6

105,7

104,5

103,5

-1,0

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

116,4

109,5

122,0

135,9

+11,4

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

116,7

109,6

122,6

136,9

+11,7

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

109,6

107,1

103,3

104,0

+0,7

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

99,0

108,6

111,7

124,8

+11,7

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

108,5

105,3

104,0

107,4

+3,3

Andra djur  Other animals

5,8

119,4

114,9

121,4

117,5

120,0

116,8

121,6

+4,1

Djur  Animals

26,4

111,9

113,5

122,4

109,7

111,4

116,5

127,9

+9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

90,1

98,2

111,9

88,5

91,8

+3,7

Ågg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

105,0

95,1

96,6

97,1

+0,5

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

96,0

141,8

119,4

99,6

71,1

-28,6

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

91,3

101,6

110,3

90,2

91,2

+1,2

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

109,5

108,8

105,6

105,3

110,8

102,2

108,0

+5,7

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,9

105,6

104,7

110,1

108,7

103,2

106,1

+2,8


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.