Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Jan

Jan

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

Diff,%1)

Jan 15-

Jan 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

9,1

111,5

107,5

109,7

110,8

107,0

106,7

111,6

+4,5

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,1

108,3

108,3

108,9

107,3

108,2

107,3

109,5

+2,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,9

103,2

94,3

90,1

103,4

95,6

91,4

90,7

-0,7

Vegetabilier  Crop products

33,3

111,6

110,0

111,7

110,4

110,2

109,2

113,5

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,8

108,3

112,1

113,2

105,6

108,0

114,0

114,4

+0,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,9

111,1

115,9

109,6

108,7

118,1

111,3

106,5

-4,4

Glass  Ice cream

1,4

96,0

94,4

87,5

92,7

96,1

81,0

87,5

+8,0

Mejeriprodukter  Dairy products

22,5

110,8

115,5

111,2

108,1

115,6

112,3

110,9

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

96,3

98,7

102,7

98,2

95,8

100,8

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,6

113,5

109,8

112,0

107,3

103,0

105,7

111,1

+5,1

Griskött  Pig meat

8,1

120,7

118,8

123,5

119,6

116,0

117,3

124,4

+6,0

Fjäderfäkött Poultry meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Kött  Meat

22,2

113,9

111,7

115,0

111,6

107,9

109,6

114,8

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

18,8

104,7

105,5

105,9

103,6

104,8

105,2

107,4

+2,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

41,0

109,0

108,1

110,1

107,2

105,8

106,9

110,6

+3,5

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,7

108,6

109,9

109,8

106,7

108,4

108,3

110,1

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

109,6

110,0

110,5

108,0

109,0

108,6

111,3

+2,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.