Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Tredje kvartalet Third Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

118,3

109,7

108,1

120,0

117,2

108,7

107,7

-0,9

bg

Bulgarien  Bulgaria

115,8

110,8

107,5

118,9

114,7

111,8

108,1

-3,3

cz

Tjeckien  Czech Republic

115,9

114,1

111,4

114,0

115,1

114,4

110,9

-3,1

dk

Danmark  Denmark

118,7

118,2

116,3

116,0

117,4

118,2

116,7

-1,3

de

Tyskland  Germany

118,2

114,2

112,7

117,3

118,2

114,3

113,4

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

117,5

113,2

110,5

115,7

117,4

113,8

111,0

-2,5

gr

Grekland  Greece

110,8

108,0

105,7

112,3

110,9

108,1

105,6

-2,3

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

113,6

111,1

109,2

113,4

113,0

111,1

108,6

-2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

117,3

107,5

103,1

120,6

115,7

107,2

103,2

-3,7

it

Italien  Italy

114,4

112,4

109,1

113,5

113,7

111,5

108,8

-2,4

cy

Cypern  Cyprus

114,2

114,6

116,0

102,8

115,2

118,6

118,1

-0,4

lv

Lettland  Latvia

116,5

114,3

113,6

116,6

115,6

113,9

111,9

-1,8

lt

Litauen  Lithuania

124,8

118,8

123,6

134,5

122,4

119,0

120,7

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

112,1

110,3

114,1

112,9

111,6

109,9

-1,5

hu

Ungern  Hungary

122,1

118,6

..

119,6

120,9

119,3

117,4

-1,6

mt

Malta  Malta

116,3

112,9

111,4

117,9

115,7

113,7

111,3

-2,1

nl

Nederländerna  Netherlands

115,7

110,3

108,5

114,0

115,3

109,6

108,9

-0,6

at

Österrike  Austria

113,8

113,2

113,0

112,0

113,4

113,1

113,0

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,8

116,3

..

119,0

119,3

116,7

113,4

-2,8

pt

Portugal  Portugal

120,4

116,8

115,1

..

119,8

116,9

115,1

-1,5

ro

Rumänien  Romania

123,5

120,0

116,3

122,6

123,9

122,0

114,0

-6,6

si

Slovenien  Slovenia

117,9

113,6

110,5

116,1

117,6

114,1

110,6

-3,1

sk

Slovakien  Slovakia

118,2

110,7

106,0

120,0

113,9

108,7

102,1

-6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

117,9

116,1

114,3

115,9

116,8

115,7

113,2

-2,2

se

Sverige  Sweden

109,0

108,8

109,3

108,9

108,6

109,1

108,7

-0,4

uk

Storbritannien  United Kingdom

115,9

112,2

107,2

115,4

115,7

111,3

105,3

-5,4


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-03-10.