Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1603

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Tredje kvartalet Third Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

119,9

100,0

95,5

111,8

115,2

95,8

98,2

+2,5

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,8

112,8

115,4

150,6

116,2

109,7

116,7

+6,4

cz

Tjeckien  Czech Republic

131,8

126,7

119,5

126,1

127,9

124,8

116,9

-6,3

dk

Danmark  Denmark

128,2

113,8

105,4

130,4

130,5

114,1

108,8

-4,6

de

Tyskland  Germany

120,7

111,8

105,0

125,2

116,9

108,3

105,0

-3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

131,5

120,8

116,6

118,3

129,7

117,1

112,9

-3,6

gr

Grekland  Greece

103,3

101,4

107,4

103,8

105,3

102,0

108,4

+6,3

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

121,5

116,2

111,3

121,1

119,8

113,6

112,5

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

109,1

103,6

105,1

115,1

107,5

104,7

103,9

-0,8

it

Italien  Italy

120,5

115,4

115,4

117,1

120,8

112,5

113,6

+1,0

cy

Cypern  Cyprus

120,8

118,0

118,0

121,7

123,8

120,5

118,2

-1,9

lv

Lettland  Latvia

116,3

106,8

198,6

126,5

112,2

99,1

100,5

+1,4

lt

Litauen  Lithuania

126,2

110,9

101,5

118,7

116,2

99,0

96,4

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

118,8

116,4

104,8

115,5

121,4

115,3

103,1

-10,6

hu

Ungern  Hungary

128,6

120,9

..

138,8

124,6

120,5

121,9

+1,2

mt

Malta  Malta

114,6

104,9

113,2

101,7

106,5

99,4

104,3

+4,9

nl

Nederländerna  Netherlands

116,1

109,0

106,1

104,9

112,1

105,2

103,4

-1,7

at

Österrike  Austria

114,5

109,7

107,8

110,1

112,5

106,9

102,4

-4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

121,9

113,8

109,3

126,5

117,0

108,2

109,5

+1,2

pt

Portugal  Portugal

107,1

101,8

99,7

..

104,6

96,7

97,6

+0,9

ro

Rumänien  Romania

133,7

119,0

113,5

127,0

124,4

113,1

112,3

-0,7

si

Slovenien  Slovenia

122,7

116,5

111,1

113,0

121,3

112,8

110,4

-2,1

sk

Slovakien  Slovakia

119,6

110,5

105,8

130,4

116,6

109,5

108,5

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

129,8

113,6

109,1

122,8

127,7

111,7

108,7

-2,7

se

Sverige  Sweden

108,9

105,6

104,5

108,7

106,5

101,5

100,9

-0,6

uk

Storbritannien  United Kingdom

125,5

114,1

104,7

118,8

121,1

108,9

102,3

-6,1


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-03-10.