Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Feb

Feb

2014

Feb

Feb

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

Diff, %

Feb 15-

Feb 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

114,7

111,4

110,4

116,7

111,2

111,0

109,5

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

94,7

91,2

87,2

96,0

92,1

90,6

87,5

-3,5

Diesel  Diesel oil

4,3

116,6

114,2

104,4

118,9

115,7

107,6

94,8

-11,8

Andra bränslen och drivmedel

1,7

113,7

112,2

102,6

116,8

112,8

104,0

89,0

-14,4

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

107,3

104,6

97,2

109,4

105,8

100,2

90,9

-9,3

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

106,1

112,7

118,8

115,9

109,4

124,2

116,3

-6,3

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

107,7

113,6

115,9

113,9

111,2

119,7

114,3

-4,5

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

106,8

113,1

117,5

115,0

110,2

122,2

115,4

-5,5

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

92,4

94,6

102,4

93,7

91,9

95,3

104,5

+9,6

Insektsmedel  Insecticides

0,2

92,8

94,2

97,2

98,6

91,0

95,1

98,2

+3,3

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

97,4

106,4

114,0

97,8

97,4

108,8

116,2

+6,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

95,6

102,1

109,3

96,8

95,3

103,8

111,3

+7,2

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

107,6

112,1

115,4

104,4

109,2

112,7

114,2

+1,3

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

121,1

115,4

114,8

124,0

116,1

115,0

112,0

-2,5

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

101,7

103,6

105,4

101,1

102,4

104,0

106,2

+2,0

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

105,7

106,8

107,9

105,0

105,8

107,2

107,9

+0,7

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

106,4

106,9

107,4

106,8

106,5

107,5

108,1

+0,6

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

110,1

109,3

109,2

112,1

108,8

109,8

107,8

-1,9

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

103,8

107,0

111,1

103,2

106,1

110,7

112,8

+1,9

Övrig utrustning  Other materials

12,0

105,9

107,6

110,4

105,7

106,7

110,2

112,3

+1,8

Utrustning  Materials

16,7

105,3

107,4

110,6

105,0

106,5

110,4

112,4

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,6

105,4

106,3

104,1

104,6

105,9

106,3

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

105,2

106,9

109,5

104,8

106,1

109,3

110,9

+1,5

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,0

108,8

109,3

110,5

108,2

109,7

108,5

-1,1


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.