Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Feb

Feb

2014

Feb

Feb

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

Diff,%

Feb15-

Feb 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,4

140,0

116,0

108,4

90,3

-16,7

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

128,5

102,7

109,9

89,5

-18,6

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,2

153,1

123,5

120,4

116,2

-3,4

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

136,5

105,1

96,7

91,8

-5,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

138,1

115,9

105,4

83,5

-20,8

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,7

138,4

113,2

109,5

92,6

-15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

117,3

99,8

96,3

96,7

+0,5

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

86,7

86,7

100,0

86,7

86,7

100,0

100,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,3

90,0

98,2

107,3

97,5

97,4

98,4

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

87,3

93,1

88,5

99,3

+12,2

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

120,3

119,0

94,8

138,6

+46,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

117,3

116,0

95,9

132,4

+38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

95,4

94,3

95,1

96,5

+1,5

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

115,1

106,8

103,6

103,8

+0,2

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

120,5

109,8

123,0

139,7

+13,6

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

120,8

109,8

123,6

140,8

+13,9

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

109,6

107,1

103,3

104,0

+0,7

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

100,5

108,0

111,3

125,1

+12,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

122,5

119,1

120,6

122,7

+1,7

Andra djur  Other animals

5,8

119,4

114,9

121,4

120,4

113,3

120,0

121,6

+1,4

Djur  Animals

26,4

111,9

113,5

122,4

112,6

110,0

117,7

129,7

+10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

90,1

97,6

114,3

87,6

89,1

+1,7

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

105,0

94,1

97,4

96,9

-0,4

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

96,0

146,8

97,8

113,4

72,0

-36,6

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

91,3

101,4

110,8

90,4

89,0

-1,5

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

109,5

108,8

105,6

106,6

110,4

102,9

107,6

+4,6

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,9

105,6

104,7

110,1

108,9

103,2

106,0

+2,8


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.