Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Feb

Feb

2014

Feb

Feb

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

Diff,%1)

Feb 15-

Feb 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

9,1

111,5

107,5

109,7

112,0

106,5

108,2

111,2

+2,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,1

108,3

108,3

108,9

107,7

108,5

108,2

109,8

+1,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,9

103,2

94,3

90,1

104,3

101,9

88,0

92,8

+5,5

Vegetabilier  Crop products

33,3

111,6

110,0

111,7

111,4

110,4

109,9

115,0

+4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,8

108,3

112,1

113,2

107,3

106,0

112,8

113,5

+0,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,9

111,1

115,9

109,6

107,1

108,3

112,0

108,3

-3,3

Glass  Ice cream

1,4

96,0

94,4

87,5

97,7

83,9

83,3

95,9

+15,1

Mejeriprodukter  Dairy products

22,5

110,8

115,5

111,2

109,1

112,7

111,9

111,5

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

96,3

98,7

102,7

100,6

96,8

102,7

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,6

113,5

109,8

112,0

109,8

104,7

105,3

112,1

+6,5

Griskött  Pig meat

8,1

120,7

118,8

123,5

117,9

115,2

117,3

123,9

+5,6

Fjäderfäkött Poultry meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Kött  Meat

22,2

113,9

111,7

115,0

111,6

108,1

109,2

115,0

+5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

18,8

104,7

105,5

105,9

103,8

105,2

105,8

106,1

+0,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

41,0

109,0

108,1

110,1

107,4

106,1

107,0

110,1

+2,9

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,7

108,6

109,9

109,8

107,4

107,6

108,3

110,0

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

109,6

110,0

110,5

108,7

108,6

108,9

111,7

+2,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.