Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Feb

Feb

2014

Feb

Feb

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

Diff,%1)

Feb 15-

Feb 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

101,8

102,5

102,7

104,5

+1,8

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

105,3

105,5

105,4

106,9

+1,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

102,8

111,6

108,1

126,1

+16,7

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

105,5

107,8

105,8

103,7

-2,0

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

105,4

106,9

107,9

109,9

+1,8

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

103,9

104,9

104,8

107,2

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

109,8

115,0

114,0

115,3

+1,1

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

111,7

115,1

116,4

116,7

+0,2

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

116,2

121,1

114,7

117,9

+2,8

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

106,9

110,4

108,4

108,0

-0,4

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

100,2

97,1

96,1

94,2

-2,0

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

108,0

111,3

109,9

110,1

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

107,5

104,8

108,1

107,7

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

110,6

110,9

110,8

114,6

+3,4

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

103,8

104,8

104,1

106,2

+2,0

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

104,5

106,0

109,0

108,6

-0,3

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

112,3

115,1

112,6

117,9

+4,7

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

107,1

108,5

108,8

111,2

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

101,3

103,0

103,3

103,3

+0,0

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

104,1

105,6

105,8

107,0

+1,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

106,0

108,1

107,8

108,4

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

105,3

107,1

106,8

108,0

+1,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.