Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1604

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

118,3

109,7

107,8

121,2

115,4

106,1

106,9

+0,8

bg

Bulgarien  Bulgaria

115,8

110,8

107,0

118,8

112,2

108,1

105,9

-2,0

cz

Tjeckien  Czech Republic

115,9

114,1

111,2

116,5

113,0

113,2

109,5

-3,3

dk

Danmark  Denmark

118,7

118,2

116,4

119,0

117,5

117,2

116,7

-0,4

de

Tyskland  Germany

118,2

114,2

112,6

120,2

114,3

111,6

112,0

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

117,5

113,2

110,8

118,3

114,3

111,0

110,2

-0,7

gr

Grekland  Greece

110,8

108,0

105,6

111,4

108,9

106,9

104,6

-2,2

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

113,6

111,1

108,8

115,3

111,7

109,2

107,7

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

117,3

107,5

103,9

117,0

109,5

102,0

103,7

+1,7

it

Italien  Italy

114,4

112,4

109,1

115,5

113,5

110,1

108,8

-1,2

cy

Cypern  Cyprus

114,2

114,6

116,0

103,2

117,1

109,5

107,0

-2,3

lv

Lettland  Latvia

116,5

114,3

112,3

116,9

113,8

111,8

110,8

-0,9

lt

Litauen  Lithuania

124,8

118,8

121,5

117,8

111,7

113,9

113,0

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

112,2

110,1

115,1

111,5

110,7

109,2

-1,4

hu

Ungern  Hungary

122,1

118,6

..

124,4

117,9

116,4

117,0

+0,5

mt

Malta  Malta

116,3

112,9

111,5

117,8

113,7

110,8

111,6

+0,7

nl

Nederländerna  Netherlands

115,7

110,3

108,7

116,4

113,4

108,3

107,3

-0,9

at

Österrike  Austria

113,8

113,2

112,9

113,8

112,5

111,9

112,2

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,8

116,3

..

119,4

117,5

114,6

111,5

-2,7

pt

Portugal  Portugal

120,4

116,8

115,1

..

117,5

115,6

114,5

-1,0

ro

Rumänien  Romania

123,5

120,0

115,3

122,6

120,5

119,8

114,5

-4,4

si

Slovenien  Slovenia

117,9

113,6

110,4

118,6

114,7

111,8

109,5

-2,1

sk

Slovakien  Slovakia

118,2

110,7

104,3

124,2

109,0

103,1

99,1

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

117,9

116,1

114,2

118,2

115,9

114,9

113,4

-1,3

se

Sverige  Sweden

109,0

108,8

109,3

109,8

107,4

108,5

108,5

±0,0

uk

Storbritannien  United Kingdom

115,9

112,2

107,1

116,5

111,5

108,9

105,6

-3,0


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-04-14.