Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1605

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Mar

Mar

2014

Mar

Mar

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

Diff,%

Mar15-

Mar 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

137,6

117,4

105,9

87,0

-17,9

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

125,3

106,3

108,9

87,4

-19,7

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

150,2

128,4

121,9

111,3

-8,8

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

134,5

109,2

97,7

86,3

-11,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

137,4

117,7

103,8

82,4

-20,7

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

135,8

115,6

108,0

89,5

-17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

111,5

103,5

95,8

93,8

-2,1

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

86,7

86,7

100,0

86,7

86,7

100,0

100,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,3

90,0

98,1

103,8

99,8

97,1

96,5

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

101,5

89,3

101,5

109,0

+7,5

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

122,2

119,0

94,8

138,6

+46,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

118,9

116,0

95,9

132,4

+38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

95,4

95,1

97,5

100,1

+2,6

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

116,1

107,3

105,3

104,5

-0,7

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

120,0

113,2

125,2

135,5

+8,2

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

120,3

113,4

125,9

136,4

+8,4

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

109,6

107,1

103,3

104,2

+0,8

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

101,2

108,6

112,9

125,1

+10,8

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

136,8

133,0

135,0

140,6

+4,1

Andra djur  Other animals

5,8

119,4

114,9

121,4

120,5

114,1

121,9

119,0

-2,4

Djur  Animals

26,4

111,9

113,5

122,4

113,0

112,0

119,8

127,9

+6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

90,0

99,1

114,0

87,9

88,2

+0,3

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

103,9

94,1

97,5

96,9

-0,6

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

96,0

146,8

97,8

113,4

72,0

-36,6

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

91,3

102,5

110,6

90,6

88,3

-2,6

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

109,5

108,8

105,5

107,3

111,2

104,0

106,4

+2,3

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,9

105,6

104,7

111,0

109,6

104,5

105,6

+1,0


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.