Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1605

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Mar

Mar

2014

Mar

Mar

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

Diff,%1)

Mar 15-

Mar 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

102,9

101,4

102,5

103,9

+1,4

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

105,2

106,0

105,7

107,0

+1,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

102,6

111,8

110,5

129,0

+16,7

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

105,7

107,5

103,5

102,9

-0,6

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

105,7

106,1

108,3

108,5

+0,2

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

104,3

104,6

105,0

107,0

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

109,8

115,4

114,5

115,9

+1,2

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

112,6

115,3

116,8

115,3

-1,3

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

114,8

120,5

117,5

112,3

-4,4

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

106,5

110,9

109,1

108,0

-1,1

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

98,3

96,7

96,8

94,8

-2,0

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

107,8

111,5

110,6

110,1

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

101,1

102,6

108,3

100,4

-7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

110,8

110,0

110,4

115,2

+4,3

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

105,2

104,3

103,6

105,1

+1,5

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

103,6

98,6

103,5

107,8

+4,1

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

112,5

115,0

111,6

116,7

+4,6

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

107,5

106,1

107,0

110,9

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

101,5

101,7

103,1

104,0

+0,8

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

104,3

103,8

104,9

107,2

+2,2

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

105,8

107,3

107,7

108,2

+0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

105,3

106,4

106,8

107,8

+0,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.