Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1605

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2012

2013

2014

2015

Diff,%

14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

119,9

100,0

95,7

125,5

111,7

89,0

93,5

+5,1

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,8

112,8

117,4

150,7

109,5

106,7

117,3

+9,9

cz

Tjeckien  Czech Republic

131,8

126,7

119,1

131,0

125,4

118,0

120,2

+1,9

dk

Danmark  Denmark

128,2

113,8

107,2

122,1

121,6

105,2

103,1

-2,0

de

Tyskland  Germany

120,7

111,1

106,9

123,4

126,6

102,9

114,1

+10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

131,5

120,8

116,2

126,0

128,0

117,1

115,2

-1,6

gr

Grekland  Greece

103,3

101,4

106,3

104,6

103,5

102,4

104,5

+2,1

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

121,5

116,2

111,9

125,2

118,8

112,5

112,9

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

109,1

103,6

104,1

122,4

105,4

94,4

99,7

+5,6

it

Italien  Italy

120,5

115,4

114,8

122,1

119,7

116,5

115,7

-0,7

cy

Cypern  Cyprus

120,8

118,0

118,0

119,7

127,3

120,3

127,0

+5,6

lv

Lettland  Latvia

116,3

106,8

98,8

124,0

117,1

99,3

96,6

-2,7

lt

Litauen  Lithuania

126,2

110,9

101,3

128,9

124,0

100,3

99,7

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

118,8

115,8

105,1

118,7

117,9

107,1

105,4

-1,6

hu

Ungern  Hungary

128,6

120,9

..

148,9

120,4

111,5

121,1

+8,6

mt

Malta  Malta

114,6

104,9

114,7

122,1

115,8

112,1

118,6

+5,8

nl

Nederländerna  Netherlands

116,1

109,0

105,9

118,9

120,4

104,6

106,8

+2,1

at

Österrike  Austria

114,5

109,7

106,6

116,6

115,0

104,5

104,6

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

121,9

113,8

109,2

123,6

124,1

107,0

109,6

+2,4

pt

Portugal  Portugal

107,1

101,8

99,6

..

106,8

101,4

101,8

+0,4

ro

Rumänien  Romania

133,7

119,0

115,7

137,8

120,9

109,4

119,6

+9,3

si

Slovenien  Slovenia

122,7

116,5

111,7

117,3

121,9

111,2

110,6

-0,5

sk

Slovakien  Slovakia

119,6

110,5

108,0

118,6

104,5

95,6

98,6

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

129,8

113,6

109,7

129,7

123,5

109,7

110,2

+0,5

se

Sverige  Sweden

108,9

105,6

104,7

104,8

109,3

103,7

106,5

+2,7

uk

Storbritannien  United Kingdom

125,5

114,1

104,6

123,0

120,4

107,1

101,9

-4,9


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-04-14.