Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Apr

Apr

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

Diff,%

Apr15-

Apr 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

138,6

120,4

104,8

84,5

-19,4

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

124,7

109,6

105,9

86,6

-18,3

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

140,1

127,9

116,8

111,8

-4,3

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

130,0

112,1

96,2

86,3

-10,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

137,1

118,6

103,5

77,6

-25,0

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

135,0

118,2

106,0

87,7

-17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

109,2

109,0

99,3

97,6

-1,7

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

102,4

103,2

99,2

98,8

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

89,9

105,5

102,3

101,3

-1,0

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

122,2

116,3

94,8

138,6

+46,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

118,9

113,7

95,9

132,4

+38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

95,2

96,1

98,1

98,9

+0,8

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

114,1

110,7

105,1

102,9

-2,0

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

119,9

111,3

129,9

142,3

+9,5

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

120,3

111,4

130,8

143,5

+9,7

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

109,6

107,1

103,3

104,2

+0,8

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

103,0

108,6

114,9

125,7

+9,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

143,2

144,1

146,5

149,2

+1,8

Andra djur  Other animals

5,8

119,4

114,9

121,4

120,9

114,7

122,1

116,1

-4,9

Djur  Animals

26,4

111,9

113,5

122,4

113,9

111,5

122,6

130,2

+6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

90,0

99,1

114,0

92,7

86,7

-6,5

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

102,8

94,0

97,5

96,3

-1,2

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

96,0

144,0

83,5

101,9

77,1

-24,3

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

91,3

102,2

109,7

93,8

87,3

-7,0

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

109,5

108,8

105,5

107,6

110,5

107,0

106,9

-0,1

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,9

105,6

104,7

110,3

110,6

106,2

105,2

-0,9


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.