Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Apr

Apr

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

Diff,%1)

Apr 15-

Apr 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

9,1

111,5

107,5

109,7

113,3

106,6

109,1

112,6

+3,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,1

108,3

108,3

108,9

108,0

109,1

108,3

110,9

+2,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,9

103,2

94,3

90,1

102,6

104,9

88,6

91,1

+2,8

Vegetabilier  Crop products

33,3

111,6

110,0

111,7

111,3

111,0

110,1

115,9

+5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,8

108,3

112,1

113,2

104,4

110,6

111,4

115,4

+3,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,9

111,1

115,9

109,6

111,5

115,1

111,5

105,5

-5,4

Glass  Ice cream

1,4

96,0

94,4

87,5

98,6

93,6

90,3

93,5

+3,5

Mejeriprodukter  Dairy products

22,5

110,8

115,5

111,2

106,4

115,5

111,2

110,3

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

96,3

98,7

102,7

99,4

98,2

102,5

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,6

113,5

109,8

112,0

115,7

105,9

110,3

115,5

+4,7

Griskött  Pig meat

8,1

120,7

118,8

123,5

121,3

117,6

123,5

130,3

+5,5

Fjäderfäkött Poultry meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Kött  Meat

22,2

113,9

111,7

115,0

115,3

109,7

114,2

119,0

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

18,8

104,7

105,5

105,9

106,0

105,1

105,1

105,7

+0,6

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

41,0

109,0

108,1

110,1

110,3

106,9

109,2

111,7

+2,3

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,7

108,6

109,9

109,8

108,0

109,2

109,3

110,6

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

109,6

110,0

110,5

109,2

109,8

109,6

112,4

+2,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.