Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Apr

Apr

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

Diff,%1)

Apr 15-

Apr 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

101,4

102,6

103,5

105,3

+1,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

104,3

105,2

105,9

106,6

+0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

104,5

107,5

110,9

127,3

+14,8

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

105,9

107,9

103,8

102,3

-1,5

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

103,9

106,4

108,7

109,2

+0,5

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

103,2

104,6

105,5

107,3

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

109,9

115,2

114,5

114,8

+0,3

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

112,2

114,7

115,2

117,3

+1,8

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

117,3

119,6

119,6

121,3

+1,4

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

107,6

110,8

107,8

108,4

+0,5

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

99,9

96,3

96,5

93,6

-3,1

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

108,4

111,3

109,9

110,1

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

105,9

102,4

105,8

102,8

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

112,7

111,1

112,0

115,7

+3,3

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

107,0

104,9

104,1

106,4

+2,2

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

107,3

99,5

106,8

108,4

+1,6

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

110,8

112,4

112,2

117,4

+4,7

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

109,5

106,7

108,6

111,6

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

102,2

103,2

102,7

103,8

+1,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

105,7

104,8

105,5

107,4

+1,9

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

106,9

107,7

107,5

108,4

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

105,8

106,7

106,9

108,1

+1,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.