Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1606

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Första kvartalet First Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

118,3

109,7

107,8

121,0

112,3

108,0

105,4

-2,4%

bg

Bulgarien  Bulgaria

115,8

110,8

107,0

119,3

112,9

105,7

102,9

-2,6%

cz

Tjeckien  Czech Republic

115,9

114,1

111,2

118,2

113,9

112,2

108,2

-3,6%

dk

Danmark  Denmark

118,7

118,2

116,4

120,3

118,5

114,4

115,7

+1,1%

de

Tyskland  Germany

118,2

114,2

112,6

120,4

114,6

111,8

110,4

-1,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

117,5

113,2

110,8

119,4

113,8

110,4

108,9

-1,4%

gr

Grekland  Greece

110,8

108,0

105,6

112,1

108,5

105,6

103,2

-2,3%

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

113,6

111,1

108,8

115,4

112,0

109,1

106,5

-2,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

117,3

107,5

103,9

121,5

111,9

103,6

103,3

-0,3%

it

Italien  Italy

114,4

112,4

109,1

115,6

114,4

109,5

108,3

-1,1%

cy

Cypern  Cyprus

114,2

114,6

116,0

111,5

115,2

116,0

108,0

-6,9%

lv

Lettland  Latvia

116,5

114,3

112,3

119,0

115,3

112,7

110,7

-1,8%

lt

Litauen  Lithuania

124,8

118,8

121,5

131,5

116,9

118,1

107,1

-9,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

112,2

110,1

114,7

112,8

110,4

108,2

-2,0%

hu

Ungern  Hungary

122,1

118,6

117,2

125,2

118,9

116,6

116,5

-0,1%

mt

Malta  Malta

116,3

112,9

111,5

118,0

113,5

110,8

111,4

+0,5%

nl

Nederländerna  Netherlands

115,7

110,5

108,7

116,8

113,4

109,7

104,8

-4,5%

at

Österrike  Austria

113,8

113,2

112,9

114,7

113,8

112,8

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,8

116,3

112,7

119,3

116,8

112,2

109,5

-2,4%

pt

Portugal  Portugal

120,4

116,8

115,1

122,7

117,2

115,0

..

..

ro

Rumänien  Romania

123,5

120,0

115,3

126,8

118,2

116,1

111,1

-4,3%

si

Slovenien  Slovenia

117,9

113,6

110,4

120,2

113,8

109,9

107,7

-2,0%

sk

Slovakien  Slovakia

118,2

110,7

104,3

126,3

115,6

107,8

103,6

-3,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

117,9

116,1

114,2

119,7

116,6

115,1

112,9

-1,9%

se

Sverige  Sweden

109,0

108,8

109,3

110,4

108,3

109,7

108,5

-1,1%

uk

Storbritannien  United Kingdom

115,9

112,2

107,1

119,0

114,6

109,9

104,5

-4,9%


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-06-14.