Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Maj

May

2014

Maj

May

2015

Maj

May

2016

Maj

May

Diff,%

Maj15-

Maj 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

136,2

115,1

103,3

87,9

-14,9

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

122,6

103,5

102,7

88,0

-14,3

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

139,4

123,5

114,6

111,8

-2,5

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

129,3

113,0

94,0

88,6

-5,8

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

134,7

112,6

102,1

79,7

-21,9

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

132,9

113,0

104,0

90,2

-13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

108,3

100,7

99,3

97,8

-1,6

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

101,8

98,1

99,2

98,9

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

114,6

95,7

118,5

115,3

-2,7

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

122,2

117,3

94,8

138,6

+46,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

118,9

114,6

95,9

132,4

+38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

96,6

97,3

102,6

99,6

-2,9

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

117,1

107,4

107,3

105,8

-1,4

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

116,8

111,7

126,4

144,3

+14,1

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

117,1

111,9

127,1

145,5

+14,5

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

109,6

107,1

103,3

104,2

+0,8

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

103,7

109,2

116,5

126,7

+8,7

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

143,5

145,6

149,8

149,7

-0,1

Andra djur  Other animals

5,8

119,4

114,9

121,4

121,3

115,3

122,1

115,0

-5,9

Djur  Animals

26,4

111,9

113,5

122,4

113,1

112,1

122,0

131,0

+7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

89,6

102,7

111,0

91,6

83,2

-9,2

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

102,8

94,4

97,5

95,4

-2,2

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

96,0

144,0

83,5

101,9

77,1

-24,3

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

90,9

105,2

107,3

93,0

84,4

-9,3

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

109,5

108,8

105,3

108,8

109,5

106,2

105,7

-0,5

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,9

105,6

104,6

112,3

108,6

106,7

105,7

-0,9


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.