Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Maj

May

2014

Maj

May

2015

Maj

May

2016

Maj

May

Diff,%1)

Maj 15-

Maj 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

9,1

111,5

107,5

109,7

113,1

106,5

109,1

112,1

+2,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,1

108,3

108,3

108,9

108,5

108,7

108,6

110,5

+1,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,9

103,2

94,3

90,1

101,6

88,3

89,4

90,9

+1,7

Vegetabilier  Crop products

33,3

111,6

110,0

111,7

111,7

110,0

110,3

115,5

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,8

108,3

112,1

113,2

107,0

112,1

112,8

115,0

+2,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,9

111,1

115,9

109,6

113,4

117,9

109,6

100,7

-8,1

Glass  Ice cream

1,4

96,0

94,4

87,5

100,3

103,2

90,7

89,2

-1,7

Mejeriprodukter  Dairy products

22,5

110,8

115,5

111,2

110,4

117,3

110,3

108,7

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

96,3

98,7

102,7

99,4

98,8

101,6

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,6

113,5

109,8

112,0

121,4

115,4

113,8

120,8

+6,2

Griskött  Pig meat

8,1

120,7

118,8

123,5

125,1

120,3

126,2

132,7

+5,2

Fjäderfäkött Poultry meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Kött  Meat

22,2

113,9

111,7

115,0

118,9

114,2

117,3

122,2

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

18,8

104,7

105,5

105,9

104,9

105,3

105,9

107,1

+1,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

41,0

109,0

108,1

110,1

111,8

109,3

111,2

113,6

+2,2

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,7

108,6

109,9

109,8

110,3

111,3

110,1

111,4

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

109,6

110,0

110,5

110,8

110,9

110,2

112,8

+2,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.