Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Maj

May

2014

Maj

May

2015

Maj

May

2016

Maj

May

Diff,%1)

Maj 15-

Maj 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

103,0

103,0

103,8

104,6

+0,8

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

105,4

105,0

106,0

105,9

-0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

105,6

113,3

111,5

127,4

+14,3

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

105,8

108,0

103,6

101,9

-1,6

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

106,2

105,8

108,6

110,0

+1,3

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

104,6

104,9

105,7

106,8

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

110,3

115,3

115,0

114,8

-0,1

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

111,5

114,9

117,6

117,8

+0,2

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

117,2

120,9

114,7

111,8

-2,6

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

107,6

110,0

108,6

108,1

-0,5

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

96,9

96,3

97,4

94,7

-2,8

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

108,1

111,1

110,7

110,0

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

106,0

106,3

107,9

106,6

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

114,5

110,2

112,6

117,2

+4,0

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

108,2

105,9

104,7

106,8

+2,0

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

103,3

101,1

108,5

104,3

-3,8

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

111,3

113,7

114,0

116,9

+2,6

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

109,8

107,2

109,6

111,3

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

104,3

103,1

103,8

103,8

-0,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

106,9

105,0

106,5

107,2

+0,7

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

107,5

107,9

108,5

108,4

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

106,6

106,9

107,6

107,9

+0,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.