Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1607

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Första kvartalet First Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

119,9

100,0

95,7

130,9

109,5

96,4

92,2

-4,4

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,8

112,8

117,4

130,5

123,7

120,3

109,2

-9,2

cz

Tjeckien  Czech Republic

131,8

126,7

119,1

139,2

132,9

120,5

117,0

-2,9

dk

Danmark  Denmark

128,2

113,8

107,2

130,9

120,3

105,1

98,7

-6,1

de

Tyskland  Germany

120,7

111,1

106,9

121,9

121,1

103,6

106,3

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

131,5

120,8

116,2

133,7

124,6

121,8

115,2

-5,4

gr

Grekland  Greece

103,3

101,4

106,3

102,7

102,4

108,7

103,2

-5,1

es

Spanien  Spain

115,2

106,7

113,4

121,6

111,7

116,8

..

..

fr

Frankrike  France

121,5

116,2

111,9

124,4

118,1

111,6

108,9

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

109,1

103,6

104,1

115,5

112,1

108,6

106,6

-1,8

it

Italien  Italy

120,5

115,4

114,8

121,7

119,1

117,5

109,0

-7,2

cy

Cypern  Cyprus

120,8

118,0

118,0

116,5

116,5

116,0

117,6

+1,4

lv

Lettland  Latvia

116,3

106,8

98,8

122,0

120,9

101,9

97,3

-4,5

lt

Litauen  Lithuania

126,2

110,9

101,3

135,0

125,8

104,6

98,3

-6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

118,8

115,8

105,1

116,9

125,7

103,6

102,7

-0,9

hu

Ungern  Hungary

128,6

120,9

121,4

144,8

132,0

120,7

121,4

+0,6

mt

Malta  Malta

114,6

104,9

114,7

125,0

108,1

126,3

119,3

-5,5

nl

Nederländerna  Netherlands

116,1

109,1

105,9

119,1

122,8

110,8

112,1

+1,2

at

Österrike  Austria

114,5

109,7

106,6

116,2

118,0

108,9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

121,9

113,8

109,2

128,1

123,9

108,9

109,1

+0,2

pt

Portugal  Portugal

107,1

101,8

99,6

108,5

107,5

101,3

..

..

ro

Rumänien  Romania

133,7

119,0

115,7

145,4

124,6

114,1

118,3

+3,7

si

Slovenien  Slovenia

122,7

116,5

111,7

122,2

123,3

111,9

109,7

-2,0

sk

Slovakien  Slovakia

119,6

110,5

108,0

143,1

128,3

119,2

119,9

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

129,8

113,6

109,7

134,0

118,4

110,8

109,6

-1,1

se

Sverige  Sweden

108,9

105,6

104,7

111,5

110,2

104,1

105,9

+1,7

uk

Storbritannien  United Kingdom

125,5

114,1

104,6

129,6

121,4

108,8

102,8

-5,5


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-06-14.