Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

3. Avräkningsprisindex (A-index)

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8b. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

 

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

S

Uppges inte på grund av sekretesskäl

Figures are confidential