Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1608

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Juni

June

2014

Juni

June

2015

Juni

June

2016

Juni

June

Diff,%

Juni15-

Juni16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

134,5

110,5

102,9

91,2

-11,3

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

118,3

99,7

99,9

89,0

-10,9

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

132,7

120,3

112,6

115,3

+2,4

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

123,6

107,7

92,8

95,1

+2,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

131,8

108,0

100,8

85,0

-15,7

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

129,9

108,7

102,7

93,1

-9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

103,6

88,1

100,4

99,5

-0,9

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

99,0

90,4

99,9

100,0

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,7

113,0

115,1

114,5

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

92,9

80,6

116,7

74,3

-36,4

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

127,6

147,2

114,3

133,0

+16,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

123,4

139,5

112,2

127,7

+13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

96,5

96,8

99,9

98,2

-1,7

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

113,2

105,6

108,0

100,3

-7,2

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

115,1

112,6

128,5

145,8

+13,5

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

115,3

112,7

129,3

147,1

+13,8

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

109,6

107,1

103,3

104,2

+0,8

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

104,8

110,9

118,7

128,5

+8,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

139,1

140,5

140,1

147,4

+5,2

Andra djur  Other animals

5,8

119,4

114,9

121,4

121,3

116,1

122,4

115,0

-6,1

Djur  Animals

26,4

111,9

113,5

122,4

112,9

113,2

123,5

132,3

+7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

89,6

106,9

111,3

90,4

80,2

-11,3

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

100,6

94,4

97,5

95,2

-2,4

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

96,0

156,6

88,3

103,8

78,9

-23,9

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

90,9

109,1

107,8

92,1

82,0

-11,0

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

109,5

108,8

105,3

110,8

110,3

106,5

105,0

-1,4

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,9

105,6

104,6

111,8

108,3

107,1

103,0

-3,9


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.