Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Juli

July

2014

Juli

July

2015

Juli

July

2016

Juli

July

Diff, %

Juli 15-

Juli 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

114,7

111,4

110,4

116,7

111,2

111,0

109,5

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

94,7

91,2

87,2

92,7

90,0

82,3

89,7

+9,1

Diesel  Diesel oil

4,3

116,6

114,2

104,4

117,8

116,6

106,5

103,1

-3,2

Andra bränslen och drivmedel

1,7

113,7

112,2

102,6

114,5

115,1

105,0

97,7

-7,0

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

107,3

104,6

97,2

107,1

105,7

96,5

96,8

+0,3

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

106,1

112,7

118,8

99,3

110,0

109,9

84,2

-23,4

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

107,7

113,6

115,9

104,2

111,9

109,4

88,2

-19,4

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

106,8

113,1

117,5

101,5

110,9

109,7

86,0

-21,6

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

92,4

94,6

102,4

91,9

95,3

104,5

103,4

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

92,8

94,2

97,2

91,0

95,1

98,2

106,6

+8,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

97,4

106,4

114,0

97,4

108,8

115,1

114,6

-0,4

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

95,6

102,1

109,3

95,3

103,8

110,6

110,8

+0,2

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

107,6

112,1

115,4

108,0

112,7

117,2

114,2

-2,5

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

121,1

115,4

114,8

123,3

117,8

117,5

111,7

-4,9

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

101,7

103,6

105,4

101,9

104,0

105,6

106,7

+1,0

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

105,7

106,8

107,9

106,0

107,0

108,2

109,2

+0,9

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

106,4

107,3

108,2

106,2

107,6

108,3

110,5

+2,0

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

110,1

109,4

109,5

110,1

110,1

109,3

106,1

-3,0

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

103,8

107,0

111,1

103,8

107,0

110,7

112,8

+1,9

Övrig utrustning  Other materials

12,0

105,9

107,6

110,4

105,8

108,0

109,6

112,5

+2,6

Utrustning  Materials

16,7

105,3

107,4

110,6

105,2

107,7

109,9

112,5

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

104,6

105,4

106,3

104,8

105,6

106,6

107,4

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

105,2

106,9

109,5

105,1

107,2

109,1

111,3

+2,0

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,0

108,9

109,5

109,0

109,4

109,3

107,2

-1,9


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.