Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Juli

July

2014

Juli

July

2015

Juli

July

2016

Juli

July

Diff,%

Juli15-

Juli16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

110,5

99,8

98,9

89,3

-9,7

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

110,9

100,1

97,9

92,4

-5,6

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

125,6

115,4

116,8

117,4

+0,5

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

100,8

96,7

87,1

94,0

+7,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

111,1

98,8

96,6

84,5

-12,5

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

111,9

101,4

100,1

93,1

-7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

96,3

81,9

100,4

96,1

-4,3

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

94,5

86,6

99,8

97,9

-2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

96,6

94,5

88,5

113,8

+28,6

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

107,9

62,5

97,0

106,4

+9,7

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

106,9

68,9

97,7

105,5

+8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

95,3

83,3

92,8

99,7

+7,4

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

105,8

96,9

100,8

104,9

+4,1

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

111,3

111,2

129,0

144,4

+11,9

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

111,4

111,4

129,8

145,7

+12,2

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

107,1

107,1

103,3

103,5

+0,1

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

106,5

112,4

119,8

128,5

+7,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

127,5

129,6

131,9

132,8

+0,7

Andra djur  Other animals

5,8

109,4

107,3

110,2

110,4

107,7

111,6

112,7

+1,0

Djur  Animals

26,4

109,7

111,8

120,0

109,5

111,2

121,6

131,0

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

89,4

106,9

108,9

89,2

79,9

-10,4

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

100,7

94,5

96,9

94,4

-2,6

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

95,9

156,6

88,3

103,7

78,9

-24,0

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

90,8

109,1

105,9

91,1

81,7

-10,3

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,5

108,0

104,1

109,3

108,3

105,0

104,2

-0,8

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,3

105,2

103,9

107,8

103,5

103,2

104,5

+1,2


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.