Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1609

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Andra kvartalet Second Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

119,9

100,0

95,7

124,2

108,2

95,0

94,5

-0,5

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,8

112,8

117,4

131,0

125,8

117,6

114,7

-2,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

131,8

126,7

119,1

136,1

133,2

118,5

110,2

-7,0

dk

Danmark  Denmark

128,2

113,8

107,2

130,0

116,4

109,6

..

..

de

Tyskland  Germany

120,7

111,1

106,9

118,1

115,8

104,7

99,3

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

131,5

120,8

116,2

134,6

124,9

116,1

106,2

-8,5

gr

Grekland  Greece

103,3

101,4

106,3

101,4

98,9

104,6

101,0

-3,4

es

Spanien  Spain

115,2

106,7

113,4

119,4

109,7

114,4

..

..

fr

Frankrike  France

121,5

116,2

111,9

123,1

117,0

110,5

110,6

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

109,1

103,6

104,1

112,6

110,4

107,7

107,6

-0,1

it

Italien  Italy

120,5

115,4

114,8

119,7

113,9

112,3

..

..

cy

Cypern  Cyprus

120,8

118,0

118,0

115,5

115,3

114,0

113,2

-0,7

lv

Lettland  Latvia

116,3

106,7

98,8

118,6

120,6

100,5

96,1

-4,4

lt

Litauen  Lithuania

126,2

110,9

101,3

130,1

119,6

105,1

96,3

-8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

118,8

115,8

105,1

120,0

126,8

106,4

99,9

-6,1

hu

Ungern  Hungary

128,6

120,9

121,4

138,5

131,1

121,8

121,6

-0,2

mt

Malta  Malta

114,6

104,9

114,7

112,5

100,9

111,0

117,2

+5,6

nl

Nederländerna  Netherlands

116,1

109,1

105,9

115,2

104,5

103,0

..

..

at

Österrike  Austria

114,5

109,7

106,6

116,3

115,4

110,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

121,9

113,8

109,2

121,5

120,8

109,3

109,9

+0,5

pt

Portugal  Portugal

108,8

103,1

100,9

107,7

101,6

96,8

100,4

+3,7

ro

Rumänien  Romania

133,7

119,0

115,7

152,3

134,0

117,8

117,9

+0,1

si

Slovenien  Slovenia

122,7

116,5

111,7

125,9

120,3

114,4

107,7

-5,9

sk

Slovakien  Slovakia

119,6

110,5

108,0

130,4

123,1

114,2

111,5

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

129,8

113,6

109,7

134,1

113,0

109,2

106,8

-2,2

se

Sverige  Sweden

108,9

105,6

104,7

109,2

108,4

107,0

105,2

-1,7

uk

Storbritannien  United Kingdom

125,5

114,1

104,6

131,8

120,3

106,0

101,3

-4,4


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-09-09.