Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Aug

Aug

2014

Aug

Aug

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

Diff,%

Aug15-

Aug 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

102,1

91,4

91,7

82,5

-10,1

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

100,4

93,2

93,2

86,5

-7,2

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

116,9

109,1

110,4

101,7

-7,9

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

93,4

89,4

85,0

90,0

+5,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

102,3

87,7

87,5

80,8

-7,6

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

103,0

93,5

93,7

85,7

-8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

92,0

81,4

96,1

96,2

+0,2

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

91,5

94,1

99,2

101,1

+1,8

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

91,8

86,3

97,2

98,0

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

103,7

106,9

109,8

116,7

+6,3

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

90,2

62,5

91,5

106,4

+16,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

107,1

107,1

106,3

106,3

107,1

107,1

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

99,9

106,3

92,2

68,9

93,1

105,5

+13,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

91,2

93,0

95,1

100,2

+5,3

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,3

103,5

101,9

97,3

101,4

103,1

+1,7

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

110,9

116,5

124,1

142,7

+14,9

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

111,0

116,9

124,8

143,9

+15,3

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,4

107,1

105,2

103,3

103,5

+0,1

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

108,2

114,1

120,8

128,5

+6,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

115,2

115,3

124,2

123,5

-0,6

Andra djur  Other animals

5,8

109,4

107,3

110,2

111,1

108,1

111,5

113,2

+1,6

Djur  Animals

26,4

109,7

111,8

120,0

110,0

113,7

120,1

130,3

+8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

89,4

106,9

105,6

87,1

82,3

-5,5

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

100,6

94,5

96,9

94,4

-2,6

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

95,9

156,6

88,3

103,7

78,9

-24,0

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

90,8

109,1

103,2

89,3

83,6

-6,4

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,5

108,0

104,1

109,5

108,0

103,4

105,0

+1,5

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,3

105,2

103,9

106,3

103,5

102,6

104,2

+1,6


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.