Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Aug

Aug

2014

Aug

Aug

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

Diff,%1)

Aug 15-

Aug 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

101,9

102,8

105,0

103,3

-1,6

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

106,5

105,5

106,3

105,8

-0,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

111,8

105,0

129,8

119,4

-8,0

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

105,9

107,4

103,4

101,8

-1,5

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

105,4

105,6

109,5

108,8

-0,7

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

104,9

104,5

107,3

105,8

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

110,4

115,1

115,6

115,0

-0,5

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

114,0

116,3

117,1

118,2

+0,9

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

114,6

119,0

116,8

114,8

-1,7

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

109,5

111,8

109,1

107,7

-1,3

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

98,7

98,4

96,1

99,1

+3,1

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

109,3

112,0

110,8

110,6

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

107,5

105,7

108,1

105,4

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

113,8

113,4

114,0

118,6

+4,1

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

108,3

105,8

105,9

108,9

+2,8

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

105,2

100,7

107,8

107,7

-0,1

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

113,3

116,7

114,1

119,8

+5,0

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

110,0

108,6

110,3

113,5

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

102,7

102,9

104,0

103,4

-0,6

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

106,2

105,5

106,9

108,0

+1,0

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

107,7

108,5

108,8

109,1

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

106,8

107,3

108,3

108,0

-0,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.