Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Andra kvartalet Second Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

118,3

109,7

107,8

119,7

111,9

108,6

106,7

-1,7

bg

Bulgarien  Bulgaria

115,8

110,8

107,0

117,0

110,6

108,2

102,3

-5,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

115,9

114,1

111,2

117,3

114,8

112,2

107,9

-3,8

dk

Danmark  Denmark

118,7

118,2

116,4

119,5

119,0

115,5

116,6

+1,0

de

Tyskland  Germany

118,2

114,2

112,6

119,8

116,3

113,0

110,1

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

117,5

113,2

110,8

119,0

114,1

111,5

108,3

-2,9

gr

Grekland  Greece

110,8

108,0

105,6

111,3

108,5

106,8

103,9

-2,7

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

113,6

111,1

108,8

114,4

112,3

109,8

106,9

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

117,3

107,5

103,9

122,1

108,8

105,1

100,5

-4,4

it

Italien  Italy

114,4

112,4

109,1

114,9

113,6

109,1

109,2

+0,1

cy

Cypern  Cyprus

114,2

114,6

116,0

113,1

115,5

116,0

113,0

-2,6

lv

Lettland  Latvia

116,5

114,3

112,3

117,7

116,1

113,8

111,2

-2,3

lt

Litauen  Lithuania

124,8

118,8

121,5

133,6

125,4

134,1

114,7

-14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

112,2

110,1

114,5

113,5

111,1

108,2

-2,6

hu

Ungern  Hungary

122,1

118,6

117,2

124,3

119,7

117,7

116,5

-1,0

mt

Malta  Malta

116,3

112,9

111,5

117,8

113,6

112,2

110,7

-1,3

nl

Nederländerna  Netherlands

115,7

110,5

108,7

117,2

110,5

109,1

..

..

at

Österrike  Austria

113,8

113,2

112,9

114,5

114,2

114,8

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,8

116,3

112,7

119,2

117,1

113,6

110,9

-2,4

pt

Portugal  Portugal

118,7

115,0

112,9

119,8

115,8

113,8

111,5

-2,0

ro

Rumänien  Romania

123,5

120,0

115,3

123,5

120,1

116,5

111,1

-4,6

si

Slovenien  Slovenia

117,9

113,6

110,4

119,2

114,6

111,5

108,7

-2,5

sk

Slovakien  Slovakia

118,2

110,7

104,3

123,6

115,2

108,1

103,2

-4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

117,9

116,1

114,2

119,2

117,0

115,2

112,2

-2,6

se

Sverige  Sweden

109,0

108,8

109,3

109,6

109,3

110,4

108,0

-2,2

uk

Storbritannien  United Kingdom

115,9

112,2

107,1

117,4

114,0

107,7

103,7

-3,7


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-10-10.