Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Sep

Sep

2014

Sep

Sep

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

Diff,%

Sep15-

Sep 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

108,0

92,7

80,7

90,7

+12,4

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

99,7

89,4

87,4

91,8

+4,9

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

111,1

105,5

96,1

102,3

+6,5

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

96,4

88,3

80,0

92,1

+15,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

107,8

85,7

75,1

88,7

+18,1

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

105,9

92,8

83,7

92,1

+10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

94,4

82,9

93,5

102,4

+9,6

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

94,1

99,2

101,1

102,4

+1,3

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

94,2

89,1

96,3

102,3

+6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

86,5

85,5

106,3

88,9

-16,4

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

120,6

76,3

127,8

88,5

-30,8

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

114,3

116,2

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

100,6

107,2

117,6

81,1

124,3

92,0

-25,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

96,8

95,3

95,9

96,2

+0,3

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,4

103,6

103,8

95,8

101,0

99,7

-1,3

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

112,7

118,1

128,8

143,1

+11,0

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

112,9

118,5

129,6

144,3

+11,3

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,3

107,1

105,2

103,3

102,8

-0,6

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

109,6

115,7

122,6

128,5

+4,8

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

101,9

95,7

103,5

110,8

+7,0

Andra djur  Other animals

5,8

109,4

107,3

110,2

110,8

107,7

109,9

115,1

+4,7

Djur  Animals

26,4

109,7

111,8

120,0

110,9

114,5

121,8

130,7

+7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

89,4

109,6

102,3

88,3

85,3

-3,4

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

99,7

94,7

96,9

94,4

-2,6

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

95,9

150,0

100,6

77,6

84,7

+9,3

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

90,8

110,8

101,2

88,7

86,4

-2,6

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,5

108,0

104,1

110,8

107,3

103,9

106,6

+2,7

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,3

105,2

103,9

107,9

102,5

102,7

103,7

+1,0


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.