Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Sep

Sep

2014

Sep

Sep

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

Diff,%1)

Sep 15-

Sep 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,5

102,6

104,3

102,9

102,2

104,9

103,0

-1,8

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

105,7

106,2

106,4

105,4

106,1

105,7

-0,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

107,7

109,1

118,8

110,8

106,8

127,6

119,9

-6,0

Socker  Sugar

0,6

105,7

108,2

103,9

106,6

109,0

102,1

101,7

-0,4

Margarin  Margarine

3,4

105,6

105,9

108,8

107,5

105,6

109,8

109,0

-0,8

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,6

104,8

106,4

105,5

104,4

107,1

105,7

-1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

111,1

115,1

115,1

112,6

114,9

115,4

113,8

-1,4

Grädde  Cream

3,7

113,2

114,5

116,2

115,6

115,6

116,7

116,8

+0,1

Smör  Butter

1,0

117,4

118,7

116,8

118,4

119,3

115,3

114,6

-0,6

Ost  Cheese

12,2

108,4

110,5

108,5

109,7

111,1

108,6

108,1

-0,5

Glass  Ice cream

4,2

98,2

96,7

95,3

97,0

96,5

94,1

99,6

+5,9

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

109,1

111,1

110,3

110,3

111,4

110,2

110,3

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,8

105,2

107,0

102,9

107,1

106,2

104,9

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

112,3

111,5

112,5

113,4

111,3

113,9

117,9

+3,5

Griskött  Pig meat

4,2

106,7

105,7

105,4

107,5

106,9

106,4

107,6

+1,1

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

105,0

101,6

106,6

108,3

98,7

107,7

107,3

-0,4

Annat kött  Other meat

0,9

112,2

114,1

112,6

110,5

113,9

111,1

118,3

+6,5

Kött  Meat

16,0

108,8

107,8

109,2

110,1

107,3

110,2

112,6

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,6

102,8

103,5

103,3

103,1

103,4

103,1

-0,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,6

105,1

106,1

106,5

105,0

106,6

107,5

+0,9

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,2

107,9

108,1

108,1

108,0

108,2

108,6

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,4

106,9

107,5

107,3

106,9

107,9

107,7

-0,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.