Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Andra kvartalet Second Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

118,3

109,7

107,8

119,7

111,9

108,6

106,7

-1,7

bg

Bulgarien  Bulgaria

115,8

110,8

107,0

117,0

110,6

108,2

102,3

-5,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

115,9

114,1

111,2

117,3

114,8

112,2

107,9

-3,8

dk

Danmark  Denmark

118,7

118,2

116,4

119,5

119,0

115,5

116,6

+1,0

de

Tyskland  Germany

118,2

114,2

112,6

119,8

116,3

113,0

110,1

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

117,5

113,2

110,8

119,0

114,1

111,5

108,3

-2,9

gr

Grekland  Greece

110,8

108,0

105,6

111,3

108,5

106,8

103,9

-2,7

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

113,6

111,1

108,8

114,4

112,3

109,8

106,9

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

117,3

107,5

103,9

122,1

108,8

105,1

100,5

-4,4

it

Italien  Italy

114,4

112,4

109,1

114,9

113,6

109,1

109,2

+0,1

cy

Cypern  Cyprus

114,2

114,6

116,0

113,1

115,5

116,0

113,0

-2,6

lv

Lettland  Latvia

116,5

114,3

112,3

117,7

116,1

113,8

111,2

-2,3

lt

Litauen  Lithuania

124,8

118,8

121,5

133,6

125,4

134,1

114,7

-14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

112,2

110,1

114,5

113,5

111,1

108,2

-2,6

hu

Ungern  Hungary

122,1

118,6

117,2

124,3

119,7

117,7

116,5

-1,0

mt

Malta  Malta

116,3

112,9

111,5

117,8

113,6

112,2

110,7

-1,3

nl

Nederländerna  Netherlands

115,7

110,5

108,7

117,2

110,5

109,1

..

..

at

Österrike  Austria

113,8

113,2

112,9

114,5

114,2

114,8

113,7

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,8

116,3

112,7

119,2

117,1

113,6

110,9

-2,4

pt

Portugal  Portugal

118,7

115,0

112,9

119,8

115,8

113,8

111,5

-2,0

ro

Rumänien  Romania

123,5

120,0

115,3

123,5

120,1

116,5

111,1

-4,6

si

Slovenien  Slovenia

117,9

113,6

110,4

119,2

114,6

111,5

108,7

-2,5

sk

Slovakien  Slovakia

118,2

110,7

104,3

123,6

115,2

108,1

103,2

-4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

117,9

116,1

114,2

119,2

117,0

115,2

112,2

-2,6

se

Sverige  Sweden

109,0

108,8

109,3

109,6

109,3

110,4

108,0

-2,2

uk

Storbritannien  United Kingdom

115,9

112,2

107,1

117,4

114,0

107,7

103,7

-3,7


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-11-10.