Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Andra kvartalet Second Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

119,9

100,0

95,7

124,2

108,2

95,0

94,5

-0,5

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,8

112,8

117,4

131,0

125,8

117,6

114,7

-2,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

131,8

126,7

119,1

136,1

133,2

118,5

110,2

-7,0

dk

Danmark  Denmark

128,2

113,8

107,2

130,0

116,4

109,6

96,7

-11,8

de

Tyskland  Germany

120,7

111,1

106,9

118,1

115,8

104,7

99,3

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

131,5

120,8

116,2

134,6

124,9

116,1

106,2

-8,5

gr

Grekland  Greece

103,3

101,4

106,3

101,4

98,9

104,6

101,0

-3,4

es

Spanien  Spain

115,2

106,7

113,4

119,4

109,7

114,4

111,0

-3,0

fr

Frankrike  France

121,5

116,2

111,9

123,1

117,0

110,5

110,6

+0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

109,1

103,6

104,1

112,6

110,4

107,7

107,6

-0,1

it

Italien  Italy

120,5

115,4

114,8

119,7

113,9

112,3

106,5

-5,2

cy

Cypern  Cyprus

120,8

118,0

118,0

115,5

115,3

114,0

113,2

-0,7

lv

Lettland  Latvia

116,3

106,7

98,8

118,6

120,6

100,5

96,1

-4,4

lt

Litauen  Lithuania

126,2

110,9

101,3

130,1

119,6

105,1

96,3

-8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

118,8

115,8

105,1

120,0

126,8

106,4

99,9

-6,1

hu

Ungern  Hungary

128,6

120,9

121,4

138,5

131,1

121,8

121,6

-0,2

mt

Malta  Malta

114,6

104,9

114,7

112,5

100,9

111,0

117,2

+5,6

nl

Nederländerna  Netherlands

116,1

109,1

105,9

115,2

104,5

103,0

..

..

at

Österrike  Austria

114,5

109,7

106,6

116,3

115,4

110,0

107,4

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

121,9

113,8

109,2

121,5

120,8

109,3

109,9

+0,5

pt

Portugal  Portugal

108,8

103,1

100,9

107,7

101,6

96,8

100,4

+3,7

ro

Rumänien  Romania

133,7

119,0

115,7

152,3

134,0

117,8

117,9

+0,1

si

Slovenien  Slovenia

122,7

116,5

111,7

125,9

120,3

114,4

107,7

-5,9

sk

Slovakien  Slovakia

119,6

110,5

108,0

130,4

123,1

114,2

111,5

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

129,8

113,6

109,7

134,1

113,0

109,2

106,8

-2,2

se

Sverige  Sweden

108,9

105,6

104,7

109,2

108,4

107,0

105,2

-1,7

uk

Storbritannien  United Kingdom

125,5

114,1

104,6

131,8

120,3

106,0

101,3

-4,4


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2016-11-10.