Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1612

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2013

2014

2015

2013

Okt

Oct

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

Diff,%

Okt15-

Okt 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

119,5

102,7

97,5

115,6

97,1

88,5

94,5

+6,8

Korn  Barley

3,2

108,1

96,4

96,3

100,8

95,0

89,1

97,1

+9,0

Havre  Oats

1,4

125,3

114,0

109,4

111,7

110,3

99,6

107,3

+7,7

Råg  Rye

0,4

105,4

94,3

88,1

99,6

86,2

83,8

96,0

+14,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

113,2

94,8

88,8

117,9

93,4

81,0

94,8

+17,0

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

116,6

101,7

97,8

111,1

97,4

89,3

96,6

+8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,2

84,6

96,4

96,4

84,0

99,2

108,0

+8,9

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

94,1

99,2

101,1

94,1

99,2

101,1

102,4

+1,3

Andra industrigrödor

0,1

92,3

94,0

94,0

92,3

94,0

94,0

94,0

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

95,4

90,1

98,1

95,5

89,8

99,8

105,7

+5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

113,4

114,1

114,8

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

94,2

91,8

102,3

84,4

89,4

102,3

92,7

-9,4

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

117,8

99,6

107,3

119,7

76,3

127,8

102,3

-19,9

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

97,0

93,6

93,4

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

106,3

114,3

116,2

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

115,2

100,6

107,2

116,8

81,1

124,3

103,6

-16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,7

96,4

98,9

94,2

96,7

99,0

98,4

-0,6

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

108,1

101,4

103,6

104,8

98,0

102,9

103,3

+0,5

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

113,6

114,0

126,5

109,2

118,2

128,8

142,9

+10,9

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

113,8

114,3

127,3

109,3

118,7

129,6

144,2

+11,2

-  Kalv  Calves

0,3

108,4

105,8

103,3

107,1

103,3

103,3

102,8

-0,6

Svin  Pigs

10,3

105,8

112,1

119,3

110,4

116,3

126,2

128,5

+1,8

Får och getter  Sheep and goats

0,4

116,6

115,5

119,9

88,2

87,2

94,3

95,8

+1,6

Andra djur  Other animals

5,8

109,4

107,3

110,2

108,4

106,1

109,2

116,0

+6,3

Djur  Animals

26,4

109,7

111,8

120,0

109,1

114,2

122,9

130,6

+6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

105,6

107,1

89,4

112,0

99,0

90,4

90,7

+0,3

Ägg  Eggs

3,9

101,0

94,8

97,2

97,9

95,5

97,1

94,4

-2,7

Andra animaliska produkter

1,9

148,2

96,1

95,9

150,0

100,6

77,6

84,7

+9,3

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

107,6

104,9

90,8

112,5

98,7

90,5

90,8

+0,4

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,5

108,0

104,1

111,0

105,8

105,3

109,0

+3,5

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

108,3

105,2

103,9

108,4

102,5

104,3

106,6

+2,2


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.