Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

Diff,%

Dec15-

Dec 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,2

116,7

107,7

94,9

97,7

+3,0

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,6

103,9

102,3

93,2

99,4

+6,6

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,9

118,5

114,7

118,0

119,4

+1,2

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

107,7

92,1

88,3

101,4

+14,8

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,6

116,6

105,3

86,2

95,1

+10,4

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,5

113,4

106,5

96,4

100,5

+4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

96,9

91,7

99,3

116,5

+17,3

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

92,3

94,0

103,9

102,8

-1,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,6

95,8

94,5

100,0

111,7

+11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,3

100,2

88,8

84,1

98,9

93,5

-5,5

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

119,0

96,1

127,8

108,2

-15,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

116,2

97,6

124,3

108,5

-12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

103,1

98,7

99,3

102,1

+2,8

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,8

107,1

102,4

104,6

106,2

+1,5

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

107,9

117,5

127,8

143,8

+12,5

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

108,0

117,9

128,6

145,1

+12,8

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

107,1

103,3

103,3

102,8

-0,6

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

111,4

116,5

127,7

129,3

+1,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

93,0

93,9

95,9

92,8

-3,2

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,5

107,8

105,7

109,6

116,6

+6,4

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,5

109,0

114,1

123,2

131,3

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,4

114,4

94,2

91,0

100,0

+9,9

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

96,6

96,6

97,1

94,9

-2,3

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,6

119,4

100,6

77,6

84,7

+9,3

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

87,9

112,5

94,9

91,0

98,5

+8,2

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

106,9

110,9

103,7

105,7

113,5

+7,3

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,6

109,3

103,1

105,2

110,4

+4,9


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.